Listy zawodniczek i zawodników na rok szkolny 2022-2023

Poniżej zamieszczamy listy oraz plany treningowe na rok szkolny 2022-2023. Informujemy, że do końca roku kalendarzowego kładki członkowski się nie zmieniają:

Załącznik nr 1 

 1. Składki członkowskie dotyczą wszystkich zawodników: licencjonowanych i nielicencjonowanych.
 2. Składki należy uiszczać z góry za dany miesiąc, do 10 każdego miesiąca, przez 12 miesięcy.
 3. 3.   Składki członkowskie  nie ulegają zmianie w przypadku nie odbytych zajęć z powodu świąt, dni wolnych ustawowo, obostrzeń związanych z pandemią, zawodów przeprowadzanych przez klub lub zwykłej absencji zawodniczki, zawodnika.
 4. W szczególnych przypadkach kierownik sekcji może zwolnić z opłat członkowskich na wniosek rodzica.
 5. Składki członkowskie  miesięczne na sezon 2022 wynoszą:
 • MIESZKAŃCY INTERNATU I KLUBOWEGO – zgodnie z ustalonymi stawkami
 • SENIORZY I MŁODZIEZOWCY – 160,00 ZŁ
 • OSSM – 160,00 ZŁ
 • GRUPA  A/A1 – 160,00 zł
 • GRUPA  B – 160,00 zł
 • GRUPA  C – 160,00 zł ( w przypadku rodzeństwa 140,00 od osoby, w przypadku trójki dzieci po 110,00 zł od osoby)
 • GRUPA  D i E – 140,00 zł ( w przypadku rodzeństwa 120,00 od osoby, w przypadku trójki dzieci po 110,00 zł od osoby)

 

Numer konta bankowego klubu:

PEKAO SA

77 1240 6843 1111 0010 6798 3842

 1. Podczas trwania procesu treningowego obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia rodzica (prawnego opiekuna).
  1. W miesiącu wrześniu należy opłacić składkę za ubezpieczenie w kwocie 50,00 zł

 

 

Kierownik sekcji Pięcioboju Nowoczesnego

Tomasz Cygański

 

Plany treningowe 2022 - 2023 - Grupa D2

Plany treningowe 2022 - 2023 - Grupa D1

Plany treningowe 2022 - 2023 - Grupa D

Plany treningowe 2022 - 2023 - grupa OSSM

Plany treningowe 2022 - 2023- Grupa A,A1

Plany treningowe 2022 - 2023 - Grupa E

Plany treningowe 2022 - 2023 -Grupa C

Plany treningowe 2022 - 2023 - Grupa B

Plany treningowe 2022 - 2023 -Grupa SEN+ MŁD